Nicki Minaj

ニッキー・ミナージュ

ジャンル: ヒップホップ
活動期間: 2007年 ~ 活動中